* ชื่อของคุณจะจองในระบบ 24 ชม. สามารถชำะระเงินได้เลยค่ะ ( หากเกินเวลา จะหลุดจองและตัดตามลำดับท่านอื่นต่อไป ) *

กรณีไม่สะดวกเข้าอบรมแล้ว แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เพื่อขอเลื่อน / เปลี่ยนผู้เข้าอบรม / ยกเลิก หรือโอนคืนได้ทุกกรณีเต็มจำนวน

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง
คอร์ส 5 วัน รอบวันหยุด เดือนกุมภาพันธ์ (22-24 กพ/2-3 มีค)(18,000 บาท )
คอร์ส 5 วัน รอบวันธรรมดา เดือนมีนาคม (19-21 มีค/27-28 มีค)(18,000 บาท )
คอร์ส Master Google Ads เดือนมีนาคม(5-6 มีค/12-13 มีค)(17,000 บาท )