* ชื่อของคุณจะจองในระบบ 24 ชม. สามารถชำะระเงินได้เลยค่ะ ( หากเกินเวลา จะหลุดจองและตัดตามลำดับท่านอื่นต่อไป ) *

กรณีไม่สะดวกเข้าอบรมแล้ว แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เพื่อขอเลื่อน / เปลี่ยนผู้เข้าอบรม / ยกเลิก หรือโอนคืนได้ทุกกรณีเต็มจำนวน

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

คอร์ส 4 วัน รอบวันหยุด ก.ค.(6-7 ก.ค./13-14 ก.ค.)(18,000 บาท )
คอร์ส 4 วัน รอบวันธรรมดา ก.ค.(10-11 ก.ค./17-18 ก.ค.)(18,000 บาท )