* ชื่อของคุณจะจองในระบบ 24 ชม. สามารถชำะระเงินได้เลยค่ะ ( หากเกินเวลา จะหลุดจองและตัดตามลำดับท่านอื่นต่อไป ) *

กรณีไม่สะดวกเข้าอบรมแล้ว แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เพื่อขอเลื่อน / เปลี่ยนผู้เข้าอบรม / ยกเลิก หรือโอนคืนได้ทุกกรณีเต็มจำนวน

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

 


คอร์ส 4 วัน รอบวันธรรมดา ปลายเดือนกันยายน (30 กย.-1 ตค./7-8 ตค.)(18,000 บาท )
คอร์ส 4 วัน รอบวันหยุด เดือนตุลาคม (3-4 ตค./10-11 ตค.)(18,000 บาท )