รหัสประจำตัวของคุณคือ
ระบบได้แจ้งรหัสนี้ไปที่อีเมลล์ของคุณเรียบร้อยแล้ว
(หากไม่พบอีเมลล์ รบกวนเช็คใน Junk อีกทีนะคะ)

ขั้นตอนการเข้ากลุ่มเรียน
1) กรอกแจ้งรหัสประจำตัวของคุณที่ FB Group (ตามลิงค์คอร์สที่สมัครด้านล่าง)

2) กด Join Group และกรอกข้อมูลในช่องให้ครบถ้วน
( ชื่อนามสกุล /เบอร์โทรศัพท์ /*รหัสประจำตัวของคุณ* )

3) รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติเข้าร่วมกลุ่ม (ภายใน 24 ชม.)

คอร์สที่สมัคร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
Line id: @thebiz
โทร 088 444 5225 (คุณอ้อน)
อีเมลล์ thebizinter@gmail.com